VSP 19“-20”

Màn hình LCD 20” VSP VL20 (LC2001) LED Monitor

 • Cổng kết nối HDMI/VGA
 • Tích hợp treo tường VESA
 • Kích thước: 20 inch / MVA LED
 • Recommended resolution: 1600×900
 • Loại màn hình: Phẳng (công nghệ LED)
 • Thời gian phản hồi: 5ms
 • Tần số quét: 60Hz
2,190,000 VNĐ

Màn hình LCD 19” VSP VE19 (LE1902) LED Monitor

 • Cổng kết nối VGA
 • Tích hợp treo tường VESA
 • Kích thước: 19 inch / MVA LED
 • Độ phân giải: HD (1440 x 900)
 • Loại màn hình: Phẳng (công nghệ LED)
 • Thời gian phản hồi: 5ms
 • Tần số quét: 60Hz
1,950,000 VNĐ

Màn hình LCD 19” VSP VL19 (LC1901) LED Monitor

 • Cổng kết nối VGA
 • Tích hợp treo tường VESA
 • Kích thước: 19 inch / MVA LED
 • Độ phân giải: HD (1440 x 900)
 • Loại màn hình: Phẳng (công nghệ LED)
 • Thời gian phản hồi: 5ms
 • Tần số quét: 60Hz
1,900,000 VNĐ

Màn hình LCD 20” VSP VE19.5 (LE19501) LED Monitor

 • Cổng kết nối HDMI và VGA
 • Tích hợp treo tường VESA
 • Kích thước: 19.5 inch (20 inch) / MVA LED
 • Độ phân giải: Full HD (1600×900)
 • Loại màn hình: Phẳng (công nghệ LED)
 • Thời gian phản hồi: 5ms
 • Tần số quét: 60Hz
1,950,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star