Phím HP

Bàn Phím Văn Phòng HP KU-0316 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: KU-0316
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen – Xám
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
129,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP SK-2885 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: SK-2885
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen – Xám
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp:  1,5m
 • Tương thích: Window
129,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP KUS-1206 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: KUS-1206
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
129,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP SK-2027 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: SK-2027
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
129,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP KBar 211 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: KBar 211
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
119,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP SK-2120 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: SK-2120
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
119,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP KU-1469 Chính Hãng (Đen)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: KU-1469
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
119,000 VNĐ

Bàn Phím Văn Phòng HP KU-0133 Chính Hãng (Đen Xám)

 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: KU-0133
 • Loại phím: Văn phòng
 • Số phím: 104 phím
 • Màu sắc: Đen Xám
 • Chất liệu: ABS siêu bền
 • Kết nối: USB
 • Chiều dài cáp: 1,5m
 • Tương thích: Window
119,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star