VGA MSI

VGA MSI RTX 3090 24G GDDR6X Gaming X Trio (GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • TDP: 370W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*3
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
47,890,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3090 24G GDDR6X Ventus 3X OC (GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • TDP: 350W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
59,990,000 VNĐ

VGA MSI RTX 2080Ti Ventus OC 11G GDDR6 (RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 2080Ti
 • Bộ nhớ: 11GB GDDR6
 • Giao diện bộ nhớ: 352 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4 *3, HDMI 2.0b *1, USB Type-C*1
 • TDP – PSU đề nghị: 260W – 650W
 • Power Connectors: 8 Pin*2
 • NVLink Support: Có
59,850,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3090 24G GDDR6X SUPRIM X (GeForce RTX™ 3090 SUPRIM X 24G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • TDP: 420W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*3
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
56,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3090 24G 3 Fan Gaming Trio (912-V388-017)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Nguồn đề nghị PSU: 750W
 • CUDAs: 10496
 • Tản nhiệt: Có
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a x3, HDMI 2.1 x2
47,890,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080Ti 12G GDDR6X Gaming X Trio (GeForce RTX™ 3080 Ti GAMING X TRIO)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI x 1
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
39,500,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080Ti GDDR6X Ventus 3X 12G OC 3 Fan

 • Engine đồ họa:Nvidia RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • PSU đề nghị: 750W
 • Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI x 1
36,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G GDDR6X Gaming Z Trio (GeForce RTX™ 3080 GAMING Z TRIO 10G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • TDP: 320W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*3
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
39,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G GDDR6X Gaming Z Trio V2 LHR (GeForce RTX™ 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • TDP: 320W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*3
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
38,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G GDDR6X Ventus 3X OC V2 LHR (GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • TDP: 320W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
26,990,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G GDDR6X Ventus 3X OC (GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • TDP: 320W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
35,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G GDDR6X Ventus 3X Plus OC V2 LHR (GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • TDP: 320W
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
35,500,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070Ti 8G GDDR6X Suprim X (GeForce RTX™ 3070 Ti SUPRIM X)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI x 1
 • PSU đề nghị: 850W (TDP: 310W)
 • Đầu nguồn phụ: 8-pin x2
25,990,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070 8G GDDR6 Ventus X3 OC (GeForce RTX™ 3070 VENTUS 3X OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 220W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
31,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070Ti 8G GDDR6X Gaming X Trio (GeForce RTX™ 3070 Ti GAMING X TRIO)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI
 • PSU đề nghị: 750W (TDP: 310W)
 • Đầu nguồn phụ: 8-pin x2
29,500,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070 8G GDDR6 Ventus X2 OC (GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 220W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
30,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3080 10G LHR 3 Fan V2 Gaming Z Trio

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 38704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort x 3, HDMI x 1
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*3
25,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070 8G GDDR6 Gaming Z Trio LHR (GeForce RTX™ 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 220W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
25,000,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3060Ti 8G GDDR6 Gaming X V2 LHR (GeForce RTX™ 3060 Ti GAMING X 8G LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 200W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1
23,500,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3060Ti 8G GDDR6 Ventus X3 OC LHR (GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 200W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
22,900,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070Ti 8G GDDR6X Ventus 3X OC (GeForce RTX™ 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI
 • PSU đề nghị: 750W (TDP: 310W)
 • Đầu nguồn phụ: 8-pin x2
21,200,000 VNĐ

VGA MSI RTX 3070 8G GDDR6 Ventus X2 OC V2 LHR (GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • TDP: 220W
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
20,900,000 VNĐ

VGA MSI GT 730 2G D3 Low Profile OC Edition (N730K-2GD3H/LP)

 • GPU GeForce GT 730
 • Bộ nhớ 2GB GDDR3
 • Xung nhịp: 902 MHz
 • Bộ nhớ: 2048 MHz 64-bit
 • Nguồn đề nghị: 300W
 • Cổng kết nối: VGA, HDMI, DVI
 • Nguồn phụ: Không
1,750,000 VNĐ

Card Màn Hình VGA MSI GTX1050 Ti GAMING X 4G 128BIT 2 Fan 6-Pin DP HDMI DVI – Hàng Chính Hãng

Chip: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Chuẩn giao tiếp: PCI Express x16 3.0 Bộ nhớ VGA: 4GB GDDR5 Bus bộ nhớ: 128 bit Độ phân giải tối đa: 7680 x 4320 Nguồn phụ: 6-pin x 1 Công suất tiêu thụ: 75W Công suất nguồn: 300W DirectX 12, OpenGL 4.5 Cổng giao tiếp: 3 cổng Display Port, 1 cổng HDMI, 1 cổng DL-DVI-D Hỗ trợ tối đa 3 màn hình
3,550,000 VNĐ 5,599,000 VNĐ
37%OFF
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star