VGA GeForce® RTX 30 Series

VGA Asus GeForce RTX 3050 Dual 8GB GDDR6 2 Fan (90YV0HH1-M0NA00)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3050
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Giao diện bộ nhớ: 128 bit
 • PSU đề nghị: 550W
 • CUDA:2560
 • Xung nhịp của nhân: 1807 MHz
9,190,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3050 8G GDDR6 ROG Strix OC Edition (ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING)

 • Nhân đồ họa: Nvidia RTX 3050
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Xung nhịp GPU: 1807 MHz (Boost)
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
11,990,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3050 8GB GDDR6 Dual OC Edition (DUAL-RTX3050-O8G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3050
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 2560
 • Giao diện bộ nhớ: 128 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
 • PSU đề nghị: 550W (TDP: 130W)
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
9,290,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3050 8GB GDDR6 Phoenix (PH-RTX3050-8G)

 • Engine đồ họa:Phoenix RTX 3050
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA:2560
 • Giao diện bộ nhớ: 128-bit
 • Kết nối: HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4a x 3
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nối nguồn: 8-pin
 • Hệ thống làm mát: 1 Fan
7,990,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 Dual (DUAL-RTX3060-12G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 Dual OC Edition V2 LHR (DUAL-RTX3060-O12G-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
12,490,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 KO OC Edition V2 (KO-RTX3060-12G-GAMING-OC-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 Phoenix V2 LHR (PH-RTX3060-12G-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 ROG Strix Gaming OC Edition V2 LHR (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 TUF Gaming OC V2 (TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
12,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060 12G GDDR6 TUF Gaming V2 LHR (TUF-RTX3060-12G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 Dual (DUAL-RTX3060TI-8G)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
33,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 Dual Mini OC V2 (DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
14,590,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 Dual Mini V2 (DUAL-RTX3060TI-8G-MINI-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
14,490,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 Dual OC V2 (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
15,400,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 Dual V2 (DUAL-RTX3060TI-8G-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
22,700,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 KO (KO-RTX3060TI-8G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
29,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 KO OC Edition V2 LHR (KO-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
22,390,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC V2 (ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
25,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 ROG Strix Gaming V2 (ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
16,500,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3060Ti 8G GDDR6 TUF Gaming V2 LHR (TUF-RTX3060TI-8G-GAMING-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
23,790,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070 8G GDDR6 KO OC Edition (KO-RTX3070-O8G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
32,500,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070 8G GDDR6 KO V2 LHR (KO-RTX3070-8G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
20,500,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070 8G GDDR6 ROG Strix Gaming OC V2 LHR (ROG-STRIX-RTX3070-O8G-V2-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
26,190,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070Ti 8G GDDR6X ROG Strix Gaming OC (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
29,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070Ti 8G GDDR6X TUF Gaming (TUF-RTX3070TI-8G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
21,990,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3070TI OC 8GB GDDR6X TUF Gaming 3 Fan (TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING)

 • Engine đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 3070TI
 • Lõi CUDA: 6144
 • Bộ nhớ: GDDR6X 8GB
 • PSU khuyến cáo: 750W
 • Đầu nối nguồn: 2 x 8-pin
25,590,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080 10G GDDR6X ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX3080-10G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
44,000,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080 10G GDDR6X ROG Strix Gaming OC V2 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
35,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080 10G GDDR6X TUF Gaming OC (TUF-RTX3080-O10G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
37,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080 10G GDDR6X TUF Gaming OC V2 LHR (TUF-RTX3080-O10G-GAMING-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
26,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080Ti 12G GDDR6X ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
53,500,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080Ti 12G GDDR6X ROG Strix Gaming OC (ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
39,500,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3080Ti 12G GDDR6X TUF Gaming OC (TUF-RTX3080TI-012G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
Liên Hệ

VGA Asus RTX 3090 24G GDDR6 OC 3Fan ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • PSU đề nghị: 750W
 • CUDA:10496
49,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3090 24G GDDR6X EKWB (RTX3090-24G-EK)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • CUDA: 10496
 • Giao diện bộ nhớ: 384-bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *1
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
56,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3090 24G GDDR6X ROG Strix Gaming (ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • CUDA: 10496
 • Giao diện bộ nhớ: 384-bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
69,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3090 24G GDDR6X TUF Gaming OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • CUDA: 10496
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
66,900,000 VNĐ

VGA Asus RTX 3090 24G GDDR6X TURBO (TURBO-RTX3090-24G) (No Box) 12T

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • CUDA: 10496
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
57,900,000 VNĐ

VGA Colorful iGame RTX 3060 Ultra White OC 12G L-V 3 Fan

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*2
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful iGame RTX 3070TI Ultra W 8G-V 3 Fan

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070TI
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: 3DP+HDMI
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*2
19,790,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3050 NB DUO 8G-V 2 Fan

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3050
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 2560
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: 3DisplayPort + HDMI
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin
8,990,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060 12G GDDR6 iGame Advanced OC L-V V2 LHR

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*2
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060 12G GDDR6 iGame bilibili E-sports Edition OC

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 3*DP+HDMI
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060 12G GDDR6 iGame Mini OC V2 LHR (iGame GeForce RTX 3060 Mini OC 12G L-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060 12G GDDR6 iGame Ultra W OC (GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*2
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060 12G GDDR6 NB DUO L-V V2 LHR (GeForce RTX 3060 NB DUO 12G L-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6
 • CUDA: 3‎584
 • Giao diện bộ nhớ: 192 bit
 • Kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort
 • PSU đề nghị: 550W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
13,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060Ti 8G GDDR6 Duo V2 LHR-V (GeForce RTX 3060 Ti NB DUO LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
17,290,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060Ti 8G GDDR6 iGame Ultra White OC-V V2 LHR (iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
15,790,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3060Ti 8G GDDR6 NB-V V2 LHR (GeForce RTX 3060 Ti NB LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 8-pin
22,290,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3070 8G GDDR6 iGame Vulcan OC V2 LHR-V (iGame GeForce RTX 3070 Vulcan OC LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
22,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3070Ti 8G GDDR6X NB-V (GeForce RTX 3070 Ti NB 8G-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: 3DP+HDMI
 • PSU đề nghị: 650W (TDP: 290W)
 • Đầu nguồn phụ: 1 x 12-pin
24,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3080 10G-V GDDR6X iGame Advanced OC V2 LHR (iGame GeForce RTX 3080 Advanced OC 10G LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 800W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
26,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3080 10G-V GDDR6X iGame Ultra OC V2 LHR (iGame GeForce RTX 3080 Ultra OC 10G LHR-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • CUDA: 8704
 • Giao diện bộ nhớ: 320 bit
 • Kết nối: DisplayPort*3, HDMI*1
 • PSU đề nghị: 800W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
26,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3080Ti 12G GDDR6X iGame Advanced OC-V (iGame GeForce RTX 3080 Ti Advanced OC-V)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: 3DP+HDMI
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
45,900,000 VNĐ

VGA Colorful RTX 3080Ti 12G GDDR6X NB BC1V

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: 3DP+HDMI
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 3 x 8-pin
43,500,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star