Tra cứu Bảo Hành

Lưu ý:

  1. – Bạn có thể tra cứu bảo hành trong vòng 6 tháng gần nhất.
  2. – Khi tình trạng bảo hành là “đã trả lại khách”, cột “ngày trả” ghi nhận thời gian tinhocstar.com gởi hàng qua nhà chuyển phát đến tận nơi cho quý khách , thông thường trong vòng 3-6 ngày sẽ đến ( trừ trường hợp bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh…)
  3. – Thông thường , thời gian xử lý 1 trường hợp bảo hành từ 10-24 ngày . Tuy nhiên, một vài trường hợp hãng hoàn tiền , hoặc hỗ trợ bảo hành , có thể lâu hơn dự kiến , kéo dài từ 30-45 ngày.
  4. – Quý khách vui lòng ghi chi tiết địa chỉ để khi bảo hành xong, tinhocstar.com nhanh chóng gởi trả hàng bảo hành xong về tận địa chỉ quý khách .

[shortcode_check_warranty]

Danh mục sản phẩm

Tin Học Star