Afox s

Ổ Cứng SSD Afox AFSN25BW120G 120GB Sata III 2.5inch – Hàng Chính Hãng

Loại SSD: Giao tiếp Sata III Kích thước: 2.5 inch Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 500MBps Tốc độ ghi: 228MBps Tổng dung lượng đã ghi (TBW): 150TB
1,090,000 VNĐ 1,290,000 VNĐ
16%OFF

Ổ Cứng SSD Afox AFSN25BW240G 240GB Sata III 2.5inch – Hàng Chính Hãng

Loại SSD: Giao tiếp Sata III Kích thước: 2.5 inch Dung lượng: 240GB Tốc độ đọc: 500MBps Tốc độ ghi: 228MBps Tổng dung lượng đã ghi (TBW): 150TB
850,000 VNĐ 1,990,000 VNĐ
57%OFF

Ổ Cứng SSD Afox AFSN25BW240G 240GB Sata III 2.5inch – Hàng Chính Hãng

Loại SSD: Giao tiếp Sata III Kích thước: 2.5 inch Dung lượng: 240GB Tốc độ đọc: 500MBps Tốc độ ghi: 228MBps Tổng dung lượng đã ghi (TBW): 150TB
850,000 VNĐ 1,990,000 VNĐ
57%OFF

Ổ Cứng SSD Afox AFSN25BW120G 120GB Sata III 2.5inch – Hàng Chính Hãng

Loại SSD: Giao tiếp Sata III Kích thước: 2.5 inch Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 500MBps Tốc độ ghi: 228MBps Tổng dung lượng đã ghi (TBW): 150TB
1,090,000 VNĐ 1,290,000 VNĐ
16%OFF
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star