HIKVISION s

Ổ Cứng SSD HIKVISION E1000N 512GB M2 PCIE – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp PCI-e Dung lượng: 512GB Tốc độ đọc: 1600MB/s Tốc độ ghi: 1000MB/s Kích thước: M.2
2,990,000 VNĐ

Ổ Cứng SSD HIKVISION C100 120GB Sata III – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp Sata III Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 550MB/s Tốc độ ghi: 435MB/s
567,000 VNĐ 726,000 VNĐ
22%OFF

Ổ Cứng SSD HIKVISION C100 240GB Sata III – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp Sata III Dung lượng: 240GB Tốc độ đọc: 550MB/s Tốc độ ghi: 502MB/s
892,500 VNĐ 1,310,000 VNĐ
32%OFF

Ổ Cứng SSD HIKVISION C100 240GB Sata III – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp Sata III Dung lượng: 240GB Tốc độ đọc: 550MB/s Tốc độ ghi: 502MB/s
892,500 VNĐ 1,310,000 VNĐ
32%OFF

Ổ Cứng SSD HIKVISION C100 120GB Sata III – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp Sata III Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 550MB/s Tốc độ ghi: 435MB/s
567,000 VNĐ 726,000 VNĐ
22%OFF

Ổ Cứng SSD HIKVISION E1000N 512GB M2 PCIE – Hàng Chính Hãng

SSD giao tiếp PCI-e Dung lượng: 512GB Tốc độ đọc: 1600MB/s Tốc độ ghi: 1000MB/s Kích thước: M.2
2,990,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star