Đầu ghi camera IP NVR Kbvision

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi2K8104H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
3,198,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi8216H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
6,084,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi4K8832N3

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
27,768,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-CAi4K8432N3

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
10,296,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-CAi4K8216N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
6,474,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-EAi4K8116H1

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
12,948,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-EAi4K8108H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
7,878,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-EAi4K8104H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
5,772,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi2K8216H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
9,750,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi2K8108H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
5,070,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi8232H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
6,240,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi8116H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
5,070,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi8108H2 .png

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
3,104,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi8104H2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
2,324,000 VNĐ

Đầu ghi hình Kbivion IP NVR AI – NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KX-DAi4K8216N3P16

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
20,358,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-F512R48ST

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
210,600,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-F320R36ST

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
116,220,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-F320R24ST

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
77,220,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-F320R16ST

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
61,620,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-HD1008E

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
6,942,000 VNĐ

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KX-HD1004E

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
5,304,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP Wifi Kbvision KX-C8104WN2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
2,566,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-E4K824256N4

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
113,100,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-E4K816128N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
47,580,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-E4K88128N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
28,080,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-D4K8864NR3

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
14,742,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-E4K8832N4

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
15,522,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-D4K8832NR3

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
12,402,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8832N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
9,352,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8432N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
6,092,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8232N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
3,892,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-D4K8816NR3

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
11,380,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8816N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
8,728,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8416N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
4,602,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8216N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
3,584,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8216SN2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
3,112,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8116SN2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
2,176,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8108SN2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,654,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-C4K8104SN2 KX-C4K8108SN2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,552,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-A4K8108N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,474,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP 4K Kbvision KX-4K8104N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,396,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-A8128N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,318,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-A8124N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,115,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-A8118N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
1,162,000 VNĐ

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-A8114N2

'- Bảo hành 24-36 tháng - Đổi mới 12 tháng - Tư vấn miễn phí - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview. - Gọi Hotline: 028 777 67 888 để được nhận ưu đãi tốt nhất.
959,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star