VGA Gigabyte

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X Aorus Master (GV-N3090AORUS M-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
60,990,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X Aorus XTREME (GV-N3090AORUS X-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 8‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*3
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
59,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X EAGLE (GV-N3090EAGLE-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
58,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X Vision OC (GV-N3090VISION OC-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
58,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X Gaming OC (GV-N3090GAMING OC-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
58,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3090 24G GDDR6X EAGLE OC (GV-N3090EAGLE-OC-24GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3090
 • Bộ nhớ: 24GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 1‎0496
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
58,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080Ti 12G GDDR6X Gaming OC (GV-N308TGAMING-OC-12GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 384 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
39,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080Ti 12G GDDR6X EAGLE (GV-N308TEAGLE-12GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
47,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080Ti 12G GDDR6X Aorus Master (GV-N308TAORUS M-12GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080Ti
 • Bộ nhớ: 12GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 10240
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎84 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
40,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X Aorus Master (GV-N3080AORUS M-10GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *3
40,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X Vision OC (GV-N3080VISION OC-10GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
25,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X Gaming OC (GV-N3080GAMING OC-10GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
39,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X EAGLE OC V2 LHR (GV-N3080EAGLE OC-10GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
26,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6 Aorus Xtreme Waterforce WB (GV-N3080AORUSX WB-10GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
41,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X Gaming OC V2 LHR (GV-N3080GAMING OC-10GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
25,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 2080Ti 11G GDDR6 Aorus Extreme (GV-N208TAORUS X-11GC)

 • Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti
 • Dung lượng bộ nhớ: 11GB GDDR6
 • Core Clock: 1770 MHz- Băng thông: 352 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4 x3, HDMI 2.0b x3, USB Type-C x1
 • Nguồn yêu cầu: 750W
35,850,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 10G GDDR6X EAGLE V2 LHR (GV-N3080EAGLE-10GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
28,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3060Ti 8G GDDR6 Aorus Master (GV-N306TAORUS M-8GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
33,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3080 GDDR6X 10G Eagle LHR V2 (GV-N3080EAGLE-10GD-V2)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3080
 • Bộ nhớ: 10GB GDDR6X
 • Lõi CUDA: 8‎704
 • Giao diện bộ nhớ: 3‎20 bit
 • PSU đề nghị: 7‎50W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1 *2
26,300,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070Ti 8G GDDR6X EAGLE OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
19,590,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070 8G GDDR6 Aorus Master V2 LHR (GV-N3070AORUS-M-8GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5‎888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 7650W
 • Đầu nguồn phụ: 8 Pin*2
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
22,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3060Ti 8G GDDR6 Aorus Elite V2 LHR (GV-N306TAORUS E-8GD) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1*2, HDMI 2.0*1
16,990,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070 8G GDDR6 Vision OC V2 LHR (GV-N3070VISION-OC-8GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5‎888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
23,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070 8G GDDR6 EAGLE OC V2 LHR (GV-N3070EAGLE-OC-8GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5‎888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
22,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070 8G GDDR6 Gaming OC V2 LHR (GV-N3070GAMING OC-8GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • CUDA: 5888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
22,900,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070Ti 8G GDDR6X Vision OC (GV-N307TVISION OC-8GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 750W
 • Đầu nguồn phụ: 2 x 8-pin
21,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070Ti 8G GDDR6X Aorus Master (GV-N307TAORUS M-8GD)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX 3070Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6X
 • CUDA: 6144
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • Kết nối: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
 • PSU đề nghị: 850W
 • Đầu nguồn phụ: 8 pin*2 + 6 pin*1
21,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3070 8G GDDR6 EAGLE V2 LHR (GV-N3070EAGLE-8GD-V2) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3070
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 5‎888
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 650W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1 + 6 pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
22,500,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3060Ti 8G GDDR6 EAGLE V2 (GV-N306TEAGLE-8GD) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
21,990,000 VNĐ

VGA Gigabyte RTX 3060Ti 8G GDDR6 EAGLE OC V2 (GV-N306TEAGLE OC-8GD) (rev. 2.0)

 • Engine đồ họa: GeForce RTX™ 3060 Ti
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Lõi CUDA: 4864
 • Giao diện bộ nhớ: 256 bit
 • PSU đề nghị: 600W
 • Đầu nguồn phụ: 8‎ pin*1
 • Đầu ra: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1 *2
22,290,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 1030 2G GDDR5 Low Profile (GV-N1030D5-2GL)

 • Chipset: Geforce GT 1030
 • Bộ nhớ: 2GB DDR5/ 64 bit
 • Boost: 1506 MHz / Base: 1252 MHz in OC mode
 • Boost: 1468 MHz / Base: 1227 MHz in Gaming mode
 • Cổng giao tiếp: DVI-D *1, HDMI-2.0b*1
 • Power Consumption 30W (300W)
 • Quạt tản nhiệt : 1 Quạt
2,890,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 1030 2G DDR4 Low Profile (GV-N1030D4-2GL) Chính Hãng

 • Chipset: GeForce® GT 1030
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR4
 • Clock: 2100 MHz
 • Bus bộ nhớ: 64-bit
 • Kết nối: DVI-D *1, HDMI-2.0b*1
 • Nguồn yêu cầu: 300W
2,590,000 VNĐ

VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TOC-2GI) Renew

 • Chipset: GeForce® GT 750Ti
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB GDDR5
 • Base / Boost clock:1033 / 1111 MHz
 • Bus bộ nhớ: 128-bit
 • Kết nối: Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2
 • Nguồn yêu cầu: 400W
1,790,000 VNĐ

VGA Gigabyte GTX 750Ti 2G GDDR5 (GV-N75TD5-2GI) Renew

 • Chipset: GeForce® GTX 750 Ti
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB GDDR5
 • CBase / Boost clock:1020 / 1085 MHz
 • Bus bộ nhớ: 128-bit
 • Kết nối: Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2
 • Nguồn yêu cầu: 400W
1,690,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 730 2G GDDR5 (GV-N730D5-2GL) Chính Hãng

 • Chipset: GeForce® GT 730
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR5
 • Clock: 902 MHz
 • Bus bộ nhớ: 64-bit
 • Kết nối: Dual-link DVD-I*1 / HDMI*1
 • Nguồn yêu cầu: 300W
1,590,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 710 2G DDR3 (GV-N710D3-2GL) Chính Hãng

 • Chipset: GeForce® GT 710
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR3
 • Clock: 954 MHz
 • Bus bộ nhớ: 64-bit
 • Kết nối: Dual-link DVI-D*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
 • Nguồn yêu cầu: 300W
1,190,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 730 2G GDDR5 (GV-N730D5-2GI) Renew

 • Chipset: GeForce® GT 730
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR5
 • Clock: 902 MHz
 • Bus bộ nhớ: 64-bit
 • Kết nối: Dual-link DVD-I*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
 • Nguồn yêu cầu: 300W
890,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 730 2G DDR3 (GV-N730D3-2GI) Renew

 • Chipset: GeForce® GT 730
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR3
 • Clock: 902 MHz
 • Bus bộ nhớ: 64-bit
 • Kết nối: Dual-link DVD-I*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
 • Nguồn yêu cầu: 300W
850,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 630 2G DDR3 (GV-N630-2GI) Renew

 • Chipset: GeForce GT 630
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR3
 • Clock: 700 MHz
 • Bus bộ nhớ: 128-bit
 • Kết nối: Dual-link DVI-I*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
 • Nguồn yêu cầu: 350W
790,000 VNĐ

VGA Gigabyte GT 420 2G DDR3 (GV-N420-2G) Renew

 • Chipset: GeForce GT 420
 • Dung lượng bộ nhớ: 2GB DDR3
 • Clock: 700 MHz
 • Bus bộ nhớ: 128-bit
 • Kết nối: Dual-link DVD-I*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
 • Nguồn yêu cầu: 350W
650,000 VNĐ

VGA GIGABYTE GTX 1650 DDR6 OC 4Gb (Gv-N1650 OC-4Gb) – Hàng Chính Hãng

Chipset:GeForce GTX 1650 Core Clock: 1635 MHz (Reference Card: 1590 MHz) CUDA Cores: 896 Memory Clock: 12000 MHz Memory Size: 4 GB Memory Type: GDDR6 Memory Bus: 128 bit Memory Bandwidth (GB/sec): 192 GB/s Card Bus: PCI-E 3.0 x 16 Digital max resolution: 7680x4320@60Hz Multi-view: 3 Card size: L=152 W=114 H=36 mm PCB Form: ATX DirectX: 12 OpenGL: 4.6 Power requirement: 300W Power Connectors: N/A Output DisplayPort 1.4 *1 HDMI 2.0b *1 DVI-D *1 SLI support: No
3,880,000 VNĐ 4,200,000 VNĐ
8%OFF

Card Màn Hình VGA GIGABYTE N208TTURBO-11GC GDDR6 11GB 352-bit – Hàng Chính Hãng

Graphics Processing : GeForce RTX 2080 Ti Core Clock : 1545 MHz RTX-OPS : 76 CUDA Cores : 4352 Memory Clock : 14000 MHz Memory Size : 11 GB Memory Type : GDDR6 Memory Bus : 352 bit Memory Bandwidth (GB/sec) : 616 GB/s Card Bus : PCI-E 3.0 x 16 Output : DisplayPort 1.4 *3 / HDMI 2.0b *1 / USB Type-C TM (support VirtualLinkTM) *1
31,990,000 VNĐ

VGA GIGABYTE GTX 1650 DDR6 OC 4Gb (Gv-N1650 OC-4Gb) – Hàng Chính Hãng

Chipset:GeForce GTX 1650 Core Clock: 1635 MHz (Reference Card: 1590 MHz) CUDA Cores: 896 Memory Clock: 12000 MHz Memory Size: 4 GB Memory Type: GDDR6 Memory Bus: 128 bit Memory Bandwidth (GB/sec): 192 GB/s Card Bus: PCI-E 3.0 x 16 Digital max resolution: 7680x4320@60Hz Multi-view: 3 Card size: L=152 W=114 H=36 mm PCB Form: ATX DirectX: 12 OpenGL: 4.6 Power requirement: 300W Power Connectors: N/A Output DisplayPort 1.4 *1 HDMI 2.0b *1 DVI-D *1 SLI support: No
3,880,000 VNĐ 4,200,000 VNĐ
8%OFF

Card Màn Hình VGA GIGABYTE N208TTURBO-11GC GDDR6 11GB 352-bit – Hàng Chính Hãng

Graphics Processing : GeForce RTX 2080 Ti Core Clock : 1545 MHz RTX-OPS : 76 CUDA Cores : 4352 Memory Clock : 14000 MHz Memory Size : 11 GB Memory Type : GDDR6 Memory Bus : 352 bit Memory Bandwidth (GB/sec) : 616 GB/s Card Bus : PCI-E 3.0 x 16 Output : DisplayPort 1.4 *3 / HDMI 2.0b *1 / USB Type-C TM (support VirtualLinkTM) *1
31,990,000 VNĐ

Card màn hình VGA Gigabyte GV-N710D5-1GL – Hàng chính hãng

GPU NVIDIA GeForce GT 710 tích hợp với giao diện bộ nhớ 1 GB GDDR5 64bit Đồng hồ lõi Core 954 MHz Tính năng Liên kết kép DVI-I / HDMI Hỗ trợ giao diện bus PCI Express 2.0 x8 Yêu cầu cấp nguồn cho hệ thống được khuyến nghị: 300W
940,000 VNĐ 1,095,000 VNĐ
14%OFF

Card màn hình VGA Gigabyte GV-N710D5-2GIL – Hàng chính hãng

GPU NVIDIA GeForce GT 710 tích hợp với giao diện bộ nhớ 2 GB GDDR5 64bit Đồng hồ lõi Core 954 MHz Tính năng Liên kết kép DVI-I / HDMI Hỗ trợ giao diện bus PCI Express 2.0 x8 Yêu cầu cấp nguồn cho hệ thống được khuyến nghị: 300W
1,220,000 VNĐ 1,490,000 VNĐ
18%OFF
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star