CPU Socket 1200 Rocket lake 11th

CPU Intel Core i5 11400 (2.60 Up to 4.40GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) Box Chính Hãng

Thông tin về sản phẩm CPU Intel Core i5 11400 Intel Core i5-11400 là bộ xử lý dành cho máy tính để bàn với 6...
4,690,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 11400 (2.60 Up to 4.40GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) TRAY chưa gồm Fan

Thông tin về sản phẩm CPU Intel Core i5 11400 Intel Core i5-11400 là bộ xử lý dành cho máy tính để bàn với 6...
3,870,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 11400F (2.60 Up to 4.40GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) Box Công ty (Không GPU)

Thông tin về sản phẩm CPU Intel Core i5 11400F Intel Core i5-11400F là bộ xử lý dành cho máy tính để bàn với 6...
3,790,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 11600K (3.90 Up to 4.90GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) TRAY chưa gồm Fan

Thông tin về sản phẩm CPU Intel Core i5 11600K Intel Core i5-11600K là bộ xử lý dành cho máy tính để bàn có 6...
5,850,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Tin Học Star