Máy ảnh - Máy quay phim / Camera giám sát & Webcam / Camera giám sát

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 1 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 1 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
4,990,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 2 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 2 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
6,190,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 3 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 3 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
7,390,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 4 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 4 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,490,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 5 camera Dahua (8MP)

Trọn bộ 5 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
12,490,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 6 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
13,690,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 7 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
16,025,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 01 – 8 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 8 camera Dahua HFW-1800TLP (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
17,205,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 2 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 2 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
6,430,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 3 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 3 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
7,760,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 4 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 4 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 4 kênh DH-XVR5104H-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
9,090,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 5 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 5 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
13,215,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 6 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
14,545,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 7 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
17,075,000 VNĐ

Trọn gói Camera Cao cấp 4K 02 – 8 camera Dahua (8MP)

– Trọn bộ 8 camera Dahua HFW-1800TP-A (8MP) – Đầu ghi hình 8 kênh DH-XVR7108HE-4KL-X – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 2TB – Dây RG6 + 2C
18,405,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 1 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 1 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
2,790,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 2 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 2 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
4,050,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 3 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 3 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
3,950,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 5 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 5 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
6,390,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 6 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2c
7,050,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 7 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
7,790,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 01 – 8 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 8 camera Dahua B1A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,490,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 1 camera Dahua (2MP)

GIỚI THIỆU – Trọn bộ 1 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
2,590,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 2 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 2 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
3,400,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 4 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 4 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
5,090,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 5 camera Dahua (2MP)

Trọn bộ 5 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
6,890,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 6 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
7,690,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 7 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
8,490,000 VNĐ

Trọn gói Camera Gia đình 02 – 8 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 8 camera Dahua B2A21P (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
9,350,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 1 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 1 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
2,690,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 2 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 2 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
3,590,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 3 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 3 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
4,150,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 4 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 4 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
5,320,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 5 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 5 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
7,190,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 6 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,090,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 7 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,890,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 01 – 8 camera Dahua (2MP) – Camera1.vn

– Trọn bộ 8 camera Dahua HFW-1200TP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
9,790,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 1 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 1 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
2,690,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 2 camera Dahua (2MP)

GIỚI THIỆU – Trọn bộ 2 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
4,050,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 3 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 3 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
4,390,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 4 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 4 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh XVR1A04 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 500GB – Dây RG6 + 2C
5,250,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 5 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 5 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
7,100,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 6 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 6 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,050,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 7 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 7 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2C
8,790,000 VNĐ

Trọn gói Camera Văn phòng 02 – 8 camera Dahua (2MP)

– Trọn bộ 8 camera Dahua HFW-1200TLP-S4 (2MP) – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh XVR1A08 – Nguồn 12V/2A – Công lắp đặt – Ổ cứng HDD 1TB – Dây RG6 + 2
9,690,000 VNĐ